سه نفر با لباس فرم اتاق عمل

زخم جراحی

عمل‌های جراحی در بسیاری از موارد می‌توانند نجات بخش باشند و روزانه میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان به آن‌ها نیاز ... ادامه مطلب

کالوس یا پینه

پینه عبارتست از ضخیم شدگی قسمتی از پوست بخصوص در نواحی انگشتان دستها، کف پا و انگشتان پاها، زانوها و….. ... ادامه مطلب