آرتروپاتی شارکو ، مفصل شارکو و یا پای شارکو

2022-07-16T14:58:07+04:30

  اعصاب ، استخوان‌ها و مفاصل استئوآرتروپاتی نوروپاتیک یا همان پای شارکو یک فرایند التهابی است که بر بافت‌های نرم ، استخوان‌ها و مفاصل پا یا مچ پا تأثیر می‌گذارد. پای شارکو بالقوه می‌تواند یک شرایط محدود کننده حرکت را ایجاد کند که در برخی موارد می‌توان از آن جلوگیری شود. برای درک بهتر خطرات [...]

آرتروپاتی شارکو ، مفصل شارکو و یا پای شارکو2022-07-16T14:58:07+04:30

موارد مهم پیشگیری تا درمان مفصل شارکو

2022-07-16T14:58:41+04:30

 مفصل شارکو   یکی از بیماری هایی که امروزه متخصصان ارتوپد و پروتز با آن سر و کله می زنند، بیماری مفصل شارکو و یا مفصل نوروپاتیک است. مفصل شارکو که در عموم به بیماری پای شارکو شناخته میشود ، یک فرایند التهابی است که در آن بافت های نرم ، استخوان ها، مفاصل در [...]

موارد مهم پیشگیری تا درمان مفصل شارکو2022-07-16T14:58:41+04:30
Go to Top