دریافت مشاوره زخم

جهت اخذ مشاوره زخم

  1. لطفا عکس و مدارک بیمار را به شماره واتس اپ زیر ارسال کنید.
  2. سپس جهت تکمیل روند مشاوره پیامکی شامل نام، نام خانوادگی و شماره تماسی که با آن عکس‌ها و مدارک را ارسال کرده‌اید،
09904100620